Inženýrská geodézie:

  • vyhotovení účelové mapy jako podklad pro projektování
  • vytýčení budov, komunikací a sítí dle projektu
  • zaměření skutečného provedení – budov, komunikací, inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, telefonní a elektrorozvody apod.)
  • passporty budov
  • zaměření jeřábových drah