Katastr nemovitostí

Práce v katastru nemovitostí:

vyhotovení geometrických plánů pro:

  • vyznačení budovy
  • změnu vnějšího obvodu budovy
  • rozdělení pozemku
  • změnu hranice pozemku
  • zpřesnění geometrického a polohového určení hranice pozemku
  • vyznačení věcného břemene

vytýčení vlastnické hranice pozemku