Práce v katastru nemovitostí:

vyhotovení geometrických plánů pro:

vytýčení vlastnické hranice pozemku